نام کتاب: انتصار در بیان حرمت ادبار ۔
مؤلف : سید راحت حسین رضوی گوپال پوری ۔
الناشر: مطبع اصلاح کھجوا صوبہ بہار انڈیا ۔
زبان: اردو ۔
موضوع: فقہ ۔

شئیر کریں: