نام کتاب: حد تحقیق مشرب سنی ۔
مولف ،: مولانا سید وحید الدین ۔
الناشر:در مطبع جعفری و اقع نخاس جدید لکھنؤ ۔
زبان: اردو ۔
موضوع: مناظرہ، ۔

شئیر کریں: