نام کتاب: بحث اولی الامر ۔
مؤلف : مولانا سید سجاد حسین منشی ۔
الناشر: ریاض فیض پریس ۔
زبان: اردو ۔
موضوع: مناظرہ، فدک، اولی الامر،بحث اولی الامر ۔

شئیر کریں: